Leaderboard

 1. Tiago Madeira

  • Likes

   59788

  • #Conteúdo

   48795


 2. ZDK

  ZDK

  Membros


  • Likes

   33423

  • #Conteúdo

   31301


 3. Diogo_M

  Diogo_M

  Membros


  • Likes

   31307

  • #Conteúdo

   24245


 4. Rafael A.

  Rafael A.

  Membros


  • Likes

   27096

  • #Conteúdo

   23796


 5. Duarte com D

  Duarte com D

  Membros


  • Likes

   26912

  • #Conteúdo

   28363


 6. Fofusco

  Fofusco

  Membros


  • Likes

   24872

  • #Conteúdo

   17363


 7. Forbidden

  Forbidden

  Membros


  • Likes

   22510

  • #Conteúdo

   21780


 8. Sara.L

  Sara.L

  Membros


  • Likes

   21674

  • #Conteúdo

   25131


 9. Tiagotv

  Tiagotv

  Membros


  • Likes

   19650

  • #Conteúdo

   21093


 10. João 94

  João 94

  Moderadores


  • Likes

   19539

  • #Conteúdo

   16027


 11. Ana Maria Peres

  • Likes

   19405

  • #Conteúdo

   10269


 12. Magazine

  Magazine

  Membros 13. Ruben Fonseca

  Ruben Fonseca

  Moderadores 14. Ivo

  Ivo

  Membros


  • Likes

   16773

  • #Conteúdo

   15685


 15. skizzo

  skizzo

  Membros


  • Likes

   15408

  • #Conteúdo

   11388


 16. Yggdrasil

  Yggdrasil

  Membros 17. TheSecret

  TheSecret

  Membros


  • Likes

   14048

  • #Conteúdo

   15283


 18. Rick

  Rick

  Membros


  • Likes

   12921

  • #Conteúdo

   14919


 19. LFTV

  LFTV

  Membros


  • Likes

   12911

  • #Conteúdo

   15264


 20. JoanaSantos

  JoanaSantos

  Membros


  • Likes

   12076

  • #Conteúdo

   18545


 21. Bloody

  Bloody

  Membros 22. JoãoCruz

  JoãoCruz

  Membros


  • Likes

   11932

  • #Conteúdo

   12045


 23. stylemikro

  stylemikro

  Membros


  • Likes

   11584

  • #Conteúdo

   10314


 24. AndreSantos

  AndreSantos

  Membros


  • Likes

   11486

  • #Conteúdo

   14513


 25. HHHugo

  HHHugo

  Membros


  • Likes

   10874

  • #Conteúdo

   13253


 26. herportrait

  herportrait

  Membros 27. Rodolfo

  Rodolfo

  Membros


  • Likes

   10176

  • #Conteúdo

   22337


 28. Mauro Pombo

  Mauro Pombo

  Membros 29. Maya

  Maya

  Membros


  • Likes

   9757

  • #Conteúdo

   6116


 30. Oxi

  Oxi

  Membros


  • Likes

   9493

  • #Conteúdo

   6018


 31. DOCA

  DOCA

  Membros


  • Likes

   9435

  • #Conteúdo

   7205


 32. Daniel_TV

  Daniel_TV

  Membros


  • Likes

   9422

  • #Conteúdo

   8301


 33. João_O

  João_O

  Membros


  • Likes

   9312

  • #Conteúdo

   7206


 34. sandroazenha

  sandroazenha

  Membros


  • Likes

   9224

  • #Conteúdo

   8512


 35. HugoMiguel

  HugoMiguel

  Membros


  • Likes

   9108

  • #Conteúdo

   7333


 36. Manú Tenry

  Manú Tenry

  Membros


  • Likes

   8884

  • #Conteúdo

   5414


 37. Magy

  Magy

  Membros


  • Likes

   8849

  • #Conteúdo

   5850


 38. Duarte

  Duarte

  Membros


  • Likes

   8686

  • #Conteúdo

   8442


 39. Ambrósio

  Ambrósio

  Membros


  • Likes

   8327

  • #Conteúdo

   9952


 40. SIM

  SIM

  Membros


  • Likes

   7962

  • #Conteúdo

   7761


 41. Visky

  Visky

  Membros


  • Likes

   7948

  • #Conteúdo

   8079


 42. Pamsf998

  Pamsf998

  Membros


  • Likes

   7860

  • #Conteúdo

   6989


 43. Carlosss

  Carlosss

  Membros


  • Likes

   7803

  • #Conteúdo

   7287


 44. Gabriel_C

  Gabriel_C

  Membros


  • Likes

   7802

  • #Conteúdo

   6331


 45. Cláudio.

  Cláudio.

  Membros


  • Likes

   7698

  • #Conteúdo

   8647


 46. Ricardo Baptista

  • Likes

   7594

  • #Conteúdo

   14412


 47. NEQ

  NEQ

  Membros


  • Likes

   7419

  • #Conteúdo

   11876


 48. Pedro M.

  Pedro M.

  Membros


  • Likes

   6927

  • #Conteúdo

   5386